Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9332
Title: Горные машины для подземной добычи угля
Other Titles: Гірничі машини для підземного видобування вугілля
Authors: Горбатов, П.А.
Петрушкин, Г.В.
Лысенко, Н.М.
Павленко, С.В.
Косарев, В.В.
Issue Date: 2006
Publisher: Норд Комп’ютер
Citation: Гірничі машини для підземного видобування вугілля: Навч. посіб. для вузів / П.А. Горбатов, Г.В. Петрушкін, М.М. Лисенко, С.В. Павленко, В.В. Косарев; Під заг. ред. П.А. Горбатова.- 2-ге вид. перероб. і доп. – Донецьк: Норд Комп’ютер, 2006. – 669с.:іл.
Abstract: Викладені відомості про гірничі машини як об'єкти проекту-вання, модернізації та експлуатації. В якості основного облад-нання представлена гірнича техніка нового покоління. Запропо-новано концептуальну характеристику сучасних гірничих машин як мехатронізованних і мехатронних систем. Розглянуто класи-фікаційні схеми побудови, структурно-параметричні особливос-ті, основи теорії роботи, переваги й недоліки, питання експлуа-тації, проблеми й перспективні напрямки розвитку гірничого об-ладнання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9332
ISBN: 966-377-025-2
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Горные машины.pdf217,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.