Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8983
Title: Оптимизация праметров силовых систем очистных комбайнов
Other Titles: Оптимізація параметрів силових систем очисних комбайнів
Authors: Бойко, Н.Г.
Бойко, М.Г.
Issue Date: 2012
Publisher: ДонНТУ
Citation: Бойко М.Г. Оптимізація параметрів силових систем очисних комбайнів : Монографія / М.Г.Бойко. – Донецьк: ДНВЗ «ДонНТУ», 2012. – 214 с.
Abstract: Изложены вопросы динамики и оптимизации параметров силовых систем очистных комбайнов, находящихся под действием, в том числе и случайной нагрузки. Показано, что такие системы являются динамическими и могут быть описаны дифференциальными линейными и нелинейными уравнениями, а для их решения можно использовать корреляционно-спектральную теорию случайных функций. Показано, что для очистных комбайнов система привода исполнительных органов может быть разделена на электрическую и механическую системы и рассматриваться отдельно одна от другой. Для инженерно-технических работников, работников угольного и горного машиностроения, преподавателей, аспирантов и студентов, ведущих подготовку специалистов и обучающихся по специальности «Горное оборудование».
Description: Викладенні питання динаміки та оптимізації параметрів силових систем очисних комбайнів, що знаходяться під впливом, в тому числі і випадкового навантаження. Показано, що такі системи є динамічними і можуть описуватися диференційними лінійними та нелінійними рівняннями, а для їх рішення можна використовувати кореляційно-спектральну теорію випадкових функцій. Показано, що для очисних комбайнів система приводу виконавчих органів може бути розділена на електричну та механічну системи і розглядатися відокреммо одна від другої. Для інженерно-технічних працівників, працівників вугільного та гірничого машинобудування, викладачів, аспірантів та студентів, що ведуть підготовку фахівців та навчаються за фахом «Гірниче обладнання».
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8983
ISBN: 978-966-377-121-2
Appears in Collections:Монографії кафедри ЕМС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mon_optimiz.pdf496,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.