Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8980
Title: Землесосні і ерліфтно-землесосні снаряди
Authors: Бойко, Микола Григорович
Козиряцький, Леонід Микитович
Кононенко, Анатолій Петрович
Issue Date: 2007
Publisher: ДонНТУ
Citation: Землесосні і ерліфтно-землесосні снаряди: Навчальний посібник. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – 296 с. / Бойко М.Г., Козиряцький Л.М., Кононенко А.П.
Abstract: Надані загальні відомості про земснаряди (призначення, класифікація, параметри, компонування, принцип дії), надані конструкції ґрунтозабірних пристроїв для робочих переміщень, корпуса, допоміжних пристроїв та механізмів. Описано керування земснарядом, експлуатація, обслуговування, монтаж та демонтаж механічного і гідравлічного обладнання. Наведені загальні відомості про ерліфти та елріфтно-земснарядні комплекси (ЕЗК), надані основи теорії ерліфтів та їх гідравлічні розрахунки, дослідження руху твердої фракції у підйомній трубі ерліфта, конструктивні елементи ерліфтів, особливості роботи ЕЗК. Надано опис гідро відвалів та розробка родовищ драгами. Наведені порівняльні дані. Навчальний посібник призначено для студентів гірничих, гідравлічних, будівельних та механічних спеціальностей, а також для інженерно-технічних робітників, які працюють в галузі гідромеханізації.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8980
ISBN: 978-966-377-036-9
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕМС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
землесосні снаряди.pdf2,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.