Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8976
Title: Формирование сортового состава угля при добыче его очистными комбайнами
Other Titles: Формування сортового складу вугілля при виїмці його очисними комбайнами
Authors: Бойко, Н.Г.
Бойко, М.Г.
Issue Date: 2009
Publisher: ДонНТУ
Citation: Бойко М.Г. Формування сортового складу вугілля при виїмці його очисними комбайнами : монографія / М.Г.Бойко.- Донецьк: РВА ДУНВГО, 2009.- 246 с.
Abstract: Викладені нові положення процесу формування гранулометричного (сортового) складу вугілля при здобичі його найбільш поширеними в даний час і перспективними виконавчими органами (шнеками так званих малих діаметрів і барабанами з вертикальною віссю обертання) комбайнів, призначених для видобутку вугілля з пологих пластів. На підставі розробленої теорії і отриманих результатів, підтверджених експериментальними дослідженнями, як на спеціальному стенді, так і в реальних умовах експлуатації очисних комбайнів, викладені методи визначення раціональних параметрів як ріжучого інструменту, так і виконавчих органів, що забезпечують можливість значного поліпшення сортового складу вугілля і підвищення продуктивності очисних комбайнів даного типорозміру. Для інженерно-технічних працівників вугільного і гірничого машинобудування, аспірантів і студентів, що навчаються за фахом «Гірниче устаткування»
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8976
ISBN: 978-966-377-083-4
Appears in Collections:Монографії кафедри ЕМС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mon_formir_sort_sost.pdf98,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.