Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8827
Title: Корисні копалини. Підручник українською та російською мовою
Authors: Панов, Б.С
Кущ, О.А
Панов, Ю.Б
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Корисні копалии. Підручник для ВУЗів. Панов Б.С., Кущ О.О.,
Abstract: У підручнику викладаються основні теоретичні уявлення про умови формування і закономірності розташовування родовищ корисних копалин, а також принципи їхньої класифікації і промислово-економічної оцінки. Дається характеристика промислово-генетичних типів рудних (металевих), нерудних і вугільних родовищ, їхньої економіки з типовими прикладами. Спеціальні розділи відносяться викладу основних положень методик пошуків і розвідки твердих корисних копалин і їхньої промислово-економічної оцінки, а також питанням екології й охорони навколишнього середовища. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, наказ № 14/182-2821 від 09.12.2005 р.
Description: В учебнике излагаются основные теоретические представления об условиях формирования и закономерности размещения месторождений полезных ископаемых, а также принципы их классификации и промышленно- экономической оценки. Дается характеристика промышленно-генетических типов рудных (металлических), нерудных и угольных месторождений, их экономической оценки, а также их типичные примеры. Специальные разделы посвящены изложению основных положений методик поисков и разведки твердых полезных ископаемых и их промышленно- экономической оценки, а также вопросам экологии и охране окружающей среды. Утвержден Министерством образования и науки Украины как учебник для геологических специальностей высших учебных заведений, приказ № 14/182-2821 от 09.12.2005 г. ©
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8827
Appears in Collections:Підручники кафедри корисних копалин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
учебник.pdf14,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.