Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8814
Title: Трудові ресурси як складова виробничого потенціалу і фактор економічного розвитку регіону.
Authors: Табачкова, Наталія Анатоліївна
Keywords: промисловий регіон
територіально-галузе­вий підхід
Issue Date: 2008
Publisher: Держава та регіони. Серія: Державне управління
Citation: Табачкова Н.А. Трудові ресурси як складова виробничого потенціалу і фактор економічного розвитку регіону.//Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2008р. - №1. – с. 200 – 203.
Abstract: Статтю присвячено розробці теоретич­них і методичних положень щодо забезпе­чення результативності процесу викорис­тання трудових ресурсів промислового регі­ону в період переходу до ринку на основі зростання промислового виробництва. В результаті проведеного дослідження запро­поновано комплексний територіально-галу­зевий підхід до вирішення питань зайнятості та забезпечення раціонального міжгалузе­вого розподілу трудових ресурсів у промис­ловому регіоні.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8814
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статті22.doc42,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.