Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8364
Title: Впровадження комп'ютерних навчальних систем для організації і контролю самостійною роботою студентів
Authors: Ушакова, Татьяна Александровна
Павлыш, Владимир Николаевич
Issue Date: May-2008
Publisher: ТОВ фірма "Планер"
Citation: Павлиш В.М., Ушакова Т.О. Впровадження комп'ютерних навчальних систем для організації і контролю самостійною роботою студентів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр. - Вип.18 / Київ - Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2008. - С.426-431
Abstract: Структура та основні блоки обчислювальних систем для вивчення природничих дисциплін
Description: The structure and the basic containing of the computer system for the studying of natural disciplines are considered
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8364
Appears in Collections:Доповіді та тези доповідей на конференціях і семінарах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття на Вінницю.pdf127,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.