Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8361
Title: Традиції і інновації в організації самоосвіти студентів і їх значення в управлінні якістю підготовки гірничих фахівців
Authors: Ушакова, Татьяна Александровна
Придатько, Светлана Павловна
Keywords: інноваційні форми та методи в управління якістю освіти
Issue Date: Nov-2008
Publisher: Інститут вищої осіти АПН України
Citation: Придатько С.П., Ушакова Т.О. Традиції і інновації в організації самоосвіти студентів і їх значення в управлінні якістю підготовки гірничих фахівців // Вища освіта України - Додаток 4 ,том 2 - 2008. - Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Київ -2008
Abstract: Стаття присвячена питанням реалізації комплексного підходу до організації самоосвітньої діяльності студентів, який передбачає поєднання традиційних та інноваційних форм і методів. Показано, що впровадження даної системи є одним із найважливіших інструментів системи управління якістю навчального процесу та підготовки конкурентоспроможних фахівців.
Description: The article is devoted to the questions of realization of the complex approach to the students self-study which presupposes the union of traditional and innovating form and methods. It’s shown that implementing of this system is one of the most important instruments of the system of managing the educational process quality and training the competitive specialists.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8361
Appears in Collections:Доповіді та тези доповідей на конференціях і семінарах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Київ.pdf140,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.