Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7843
Title: Чисельні методи комп'ютерного аналізу
Authors: Воропаєва, В.Я.
Локтіонов, І.К.
Мироненко, Л.П.
Турупалов, В.В.
Keywords: Чисельні методи
Лінійні рівняння
Нелінійні рівняння
Issue Date: 2012
Publisher: ДонНТУ
Series/Report no.: Навчальний посібник для студентів напрямку "Телекомунікації";
Abstract: Викладено основи використання чисельних методів комп'ютерного аналізу в телекомунікаційних системах та мережах, розглянуто основні питання теорії похибок; проаналізовані підходи до вирішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь; приведені наближені методи вирішення нелінійних алгебраїчних та звичайних диференційних рівнянь. Особлива увага зосередженна на питаннях інтерполяції та апроксимації складних функцій, зокрема з використанням сучасних програмних засобів. Навчальний посібник призначений для студентів напрямку підготовки "Телекомунікації" та може бути корисний технічним фахівцям, аспірантам, студентам інших спеціальностей галузі знань "Радіотехніка"
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7843
ISBN: 978-966-377-120-5
Appears in Collections:Навчальні посібники, монографії та звіти з наукової роботи кафедри АТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чисельні методи комп'ютерного аналізу.pdf849,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.