Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7777
Title: Методичні вказівки до виконання індивідуальних домашніх завдань та інших видів СРС з дисципліни “Технічні засоби теплофізичного експерименту”
Authors: Бірюков, О.Б,
Issue Date: 12-Mar-2012
Abstract: Методичні вказівки містять роз’яснення сутності та змісту всіх видів самостійної роботи студентів (СРС) з дисципліни “Технічні засоби теплофізичного експерименту”. Наведено варіанти вихідних даних для виконання індивідуальних домашніх завдань та методику їх виконання. Методичні вказівки містять перелік питань для самоперевірки студентами засвоєння базових знань з дисципліни “Технічні засоби теплофізичного експерименту”.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7777
Appears in Collections:Методичні вказівки до лабораторних, практичних та курсових робіт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МУ_теплофизич эксперимент.docx30,6 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.