Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7769
Название: Основи алгоритмізації і програмування в середовищі Delphi/ Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи інформаційних технологій і програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки : 6.050601 «Теплоенергетика»
Авторы: Славінська, Л.В.
Копитова, О.М.
Ключевые слова: DELPHI
OBJECT PASCAL
ALGORITHM
LABORATORY WORKS
Дата публикации: 2011
Издательство: ДонНТУ
Библиографическое описание: Основи алгоритмізації і програмування в середовищі Delphi/ Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи інформаційних технологій і програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки : 6.050601 «Теплоенергетика» / Автори: Л.В. Славінська, О.М. Копитова. - Донецьк: ДОННТУ, 2011 .- 111 с.
Краткий осмотр (реферат): Методичні вказівки присвячені питанням розробки алгоритмів і програмних модулів в середовищі Delphi Містять порядок виконання лабораторних робіт, а також вимоги до оформлення звітів. Наведений комплекс лабораторних робіт із завданнями, що направлені на розвиток алгоритмічного мислення і навиків конструювання алгоритмів і розробки програм на мові Object Pascal, а також методичні вказівки до їх виконання, що сприяє практичному засвоєнню матеріалу. Завдання орієнтовані на студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», що вивчають дисципліну «Основи інформаційних технологій і програмування» і можуть бути використані для самостійної підготовки до лабораторних і контрольних робіт.
Описание: The methodical pointing is the developments of algorithms and programmatic modules devoted a question in the ronment of DELPHI. Contain the order of implementation of laboratory works, and also requirements, to registration of reports. esulted complex of laboratory works with tasks which are directed on development of algorithmic thought and skills of constructing of algorithms and developments of the programs in language of Object Pascal, and also methodical pointing to their implementation which is instrumental in the practical mastering of material. Task-oriented full-time students in the direction of 6.050601 "Heat" that study discipline "Fundamentals of information technology and programming," and can be used for self-preparation for the laboratory and tests.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7769
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій кафедри обчислювальної математики і програмування

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Delphi_ТPE.pdf1,21 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.