Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7601
Title: Методичні рекомендації і завдання до практичних занять з дисципліни «Планування дія-льності підприємства» з елементами активізації самостійної роботи студентів
Authors: Іваненко, Лілія Вікторівна
Ляшок, Наталія Юріївна
Keywords: Планування діяльності підприємства
методичні вказівки
практичне заняття
самостійна робота студентів
Issue Date: 11-Mar-2012
Abstract: Викладено мету та завдання вивчення дисципліни «Планування діяльності підприємства», представлено програму курсу, плани практичних занять та список рекомендо-ваної літератури. Методичні рекомендації щодо підготовки студентів до практичних за-нять та вказівки з їх проведення доповнені наборами завдань різного ступеня складності для розв’язання їх під час аудиторних занять та самостійного засвоєння програмного ма-теріалу. В методичних рекомендаціях наведений перелік питань для підготовки студентів до семестрового контролю.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7601
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка ПДП.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.