Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7579
Title: INVESTIGATION OF A ROOF FALL AS AN IRREVERSIBLE PROCESS OF ROCK MASS SELF-ORGANIZATION
Authors: Nazimko, V.V.
Sazhnev, V.P.
Peng, S.S.
Zacharov, V.S.
Gryaznov, V.S.
Keywords: INVESTIGATION
IRREVERSIBLE PROCESS
Issue Date: 2001
Publisher: Проблеми гірського тиску. Збірник наукових праць №5/Під заг. ред. О.А. Мінаєва - Донецьк, ДонНТУ, 2001
Abstract: Внаслідок підвищеного гірського тиску і нестачі міри свободи масив навколо виробки повинен розділятися на сегменти (кластери), які вимушені зсуватися з поворотом один за іншим в просторі і у часі. Кластери повинні звільняти один одному місце змінюючи швидкість зсування і напрям, щоб мати можливість зміщатися в утворену виробкою порожнину. Границі сегментів, що знову утворилися не співпадають з попередніми границями сегментів-предків. Обвалення покрівлі - результат специфічної поведінки сегментів. Запропоновані практичні рекомендації по управлінню станом масиву гірських порід навколо підготовчої виробки на основі вивчення процесу формування і зсування кластерів. В результате повышенного горного давления и недостатка степени свободы массив вокруг выработки должен разделяться на сегменты (кластеры), которые вынуждены сдвигаться с поворотом один за другим в пространстве и во времени. Кластеры должны освобождать друг другу место изменяя скорость сдвижения и направление, чтобы иметь возможность смещаться в образованную выработкой полость. Границы вновь образовавшихся сегментов не совпадают с предыдущими границами сегментов-предков. Обрушение кровли - результат специфического поведения сегментов. Предложены практические рекомендации по управлению состоянием массива горных пород в окрестности подготовительной выработки на основе изучения процесса формирования и сдвижения кластеров.
Description: Внаслідок підвищеного гірського тиску і нестачі міри свободи масив навколо виробки повинен розділятися на сегменти (кластери), які вимушені зсуватися з поворотом один за іншим в просторі і у часі. Кластери повинні звільняти один одному місце змінюючи швидкість зсування і напрям, щоб мати можливість зміщатися в утворену виробкою порожнину. Границі сегментів, що знову утворилися не співпадають з попередніми границями сегментів-предків. Обвалення покрівлі - результат специфічної поведінки сегментів. Запропоновані практичні рекомендації по управлінню станом масиву гірських порід навколо підготовчої виробки на основі вивчення процесу формування і зсування кластерів. В результате повышенного горного давления и недостатка степени свободы массив вокруг выработки должен разделяться на сегменты (кластеры), которые вынуждены сдвигаться с поворотом один за другим в пространстве и во времени. Кластеры должны освобождать друг другу место изменяя скорость сдвижения и направление, чтобы иметь возможность смещаться в образованную выработкой полость. Границы вновь образовавшихся сегментов не совпадают с предыдущими границами сегментов-предков. Обрушение кровли - результат специфического поведения сегментов. Предложены практические рекомендации по управлению состоянием массива горных пород в окрестности подготовительной выработки на основе изучения процесса формирования и сдвижения кластеров.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7579
Appears in Collections:Статті кафедри маркшейдерської справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48-71.pdf6,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.