Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7575
Title: ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СДВИЖЕНИЯ ПОРОД ВОКРУГ ОДИНОЧНОЙ ПРОТЯЖЕННОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ВЫРАБОТКИ
Authors: Сажнев, В.П.
Назимко, В.В.
Keywords: моделирование
пространственный характер сдвижений
Issue Date: 1999
Publisher: Проблеми гірського тиску. Збірник наукових праць №3/Під заг. ред. О.А. Мінаєва - Донецьк, ДонНТУ, 1999
Abstract: На основі математичного та фізичного моделювання встановлений просторовий характер зрушень оточуючого підготовчу виробку масиву. Будь-який гірський масив що має кінцеву міцність не може переміщуватись у порожнину протягнутої підземної виробки одночасно та поступово. Внаслідок дефіциту ступенів свободи масив неминуче має розділитися на кластери, що примушують сусідні блоки переміщатися по черзі в просторі та часу. Ці блоки змушені рухатись то вправо, то вліво, то вперед, то назад відносно вісі виробки, то швидше опускатись, то сповільнювати свій рух, щоб переміщуватись по шляху найменшого опору узгоджуючи свій взаємний рух. Така поведінка відображає незворотні геомеханічні процеси, які принципово відрізняються від пружних, що відбуваються при умові плоскої деформації. Spatial movement of surrounding an underground roadway rock mass has been discovered by computer and physical modeling. Any rock mass could not move into the opening instantaneously and smoothly. As a result of the degree of freedom deficiency, the rock mass must separate into clusters what forces to move adjacent blocks by turn in time and in space. These blocks should move forth and back, to accelerate or decelerate to coordinate their movements into the cavity. Such a behavior reflects irreversible processes that are quite different from elastic behavior of vertical cross section of the roadway in plane strain state.
Description: На основі математичного та фізичного моделювання встановлений просторовий характер зрушень оточуючого підготовчу виробку масиву. Будь-який гірський масив що має кінцеву міцність не може переміщуватись у порожнину протягнутої підземної виробки одночасно та поступово. Внаслідок дефіциту ступенів свободи масив неминуче має розділитися на кластери, що примушують сусідні блоки переміщатися по черзі в просторі та часу. Ці блоки змушені рухатись то вправо, то вліво, то вперед, то назад відносно вісі виробки, то швидше опускатись, то сповільнювати свій рух, щоб переміщуватись по шляху найменшого опору узгоджуючи свій взаємний рух. Така поведінка відображає незворотні геомеханічні процеси, які принципово відрізняються від пружних, що відбуваються при умові плоскої деформації. Spatial movement of surrounding an underground roadway rock mass has been discovered by computer and physical modeling. Any rock mass could not move into the opening instantaneously and smoothly. As a result of the degree of freedom deficiency, the rock mass must separate into clusters what forces to move adjacent blocks by turn in time and in space. These blocks should move forth and back, to accelerate or decelerate to coordinate their movements into the cavity. Such a behavior reflects irreversible processes that are quite different from elastic behavior of vertical cross section of the roadway in plane strain state.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7575
Appears in Collections:Статті кафедри маркшейдерської справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30-63.pdf12,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.