Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7506
Title: ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ, РЕЗЕРВИ І ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇЇ РІВЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ
Authors: Скрипка, В'ячеслав Михайлович
Issue Date: 10-Mar-2012
Abstract: Розглянуто основні чинники зростання продуктивності праці, що впливають на її рівень та заходи мобілізації резервів підвищення продуктивності праці на вугільному підприємстві.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7506
ISSN: Геотехнології і охорона праці у гірничий промисловості: Зб. матеріалів регіональної наук.-практ. конф., Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 12 жовтня 2011р. - Донецьк: ООО "Цифровая типография", 2011.-236с."
Appears in Collections:Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості 2011 р.
Наукові праці викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скрипка.doc45 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.