Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7480
Title: ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ ОЗДОРОВЛЮЮЧИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ НА ГІРНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Authors: Скрипка, В'ячеслав Михайлович
Keywords: оздоровлюючи заходи
профілактика захворювань
гірниче підприємство
умови праці
Issue Date: 9-Mar-2012
Abstract: Розглянуто результати проведеного аналізу впливу захворювань верхніх дихальних шляхів і гострих респиратурних захворювань підземних робітників на їх фонд робочого часу і продуктивність праці на шахті ім. О.Г.Стаханова та пропоновані заходи для профілактики цих захворювань.
Description: КІІ ДонНТУ
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7480
ISSN: Геотехнології і охорона праці у гірничий промисловості: Зб. матеріалів регіональної наук.-практ. конф., Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 16 травня 2007р. - Донецьк: ООО "Цифрова типографія", 2007.-150с."
Appears in Collections:Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості 2007 р.
Наукові праці викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скрипка.doc47 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.