Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7479
Title: ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ БРИГАДНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Authors: Скрипка, В'ячеслав Михайлович
Keywords: угольное предприятие
ефективность
планирование труда
критерии оценки
Issue Date: 9-Mar-2012
Abstract: Розглянуто методичні положення які можуть бути використані для дослідження тенденцій розвитку колективних форм организації и стимулювання праці на рівні вугільних підприємств, виробничих об єднань та галузі в цілому.
Description: КІІ ДонНТУ
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7479
ISSN: Геотехнології і охорона праці у гірничий промисловості: Зб. матеріалів регіональної наук.-практ. конф., Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 29 травня 2008р. - Донецьк: ООО "Цифрова типографія", 2008.-150с.
Appears in Collections:Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості 2008 р.
Наукові праці викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скрипка.doc54 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.