Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7364
Title: Наскрізна програма практики для студентів спеціальності «Металургія кольорових металів»
Authors: Маняк, М.О.
Байков, Є.В.
Редько, Г.О.
Орлов, І.О.
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Description: Наведено мету і задачі першої навчальної (ознайомлювальної), другої навчальної (технологічної) та виробничої (переддипломної) практик для студентів спеціальності «Металургія кольорових мета- лів». Надані організаційно-правові підстави для проведення практи- ки. Наведено вимоги до змісту звіту про проходження практики та щодо оцінки роботи студентів підчас її проходження.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7364
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри кольорової металургії та конструкційних матеріалів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наскрізна прграма практики (MKM).pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.