Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7357
Title: Оцінювання інтелектуального капіталу вищих навчальних закладів
Authors: Кравченко, Сергій Іванович
Корнева, Ольга Володимирівна
Keywords: інтелектуальний капітал
методи оцінки
навчальний заклад
Issue Date: 2011
Publisher: Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка
Citation: Кравченко С.І., Корнєва О.В. Оцінювання інтелектуального капіталу вищих навчальних закладів // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011. - № 3, Т.1 – С. 54-57
Abstract: Розглянуто сутність, переваги та обмеження існуючих методів оцінки інтелектуального капіталу в контексті їхнього застосування до вищих навчальних закладів. Показано, що специфіка діяльності навчальних закладів значною мірою ускладнює застосування традиційних методів оцінки інтелектуального капіталу. Доведено, що в найбільшій мірі специфіці вишів відповідає метод реальних опціонів. Розглянуто його переваги та сформульовано напрямки його подальшої адаптації для вирішення зазначеної задачі.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7357
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Кравченко Корнєва.doc149,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.