Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7349
Title: ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІ-ВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Authors: Хобта, Валентина Михайлівна
Кісельова, Олександра Ігорівна
Keywords: Технологія
Вибір
Багатокритеріальность
Issue Date: 2008
Publisher: К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
Citation: Хобта В.М., Кісельова О.І. Оптимізація вибору технології будівництва як засобу підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств.//Теоретичні і прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. -К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" , 2008. - Вип. 16. -с. 36-46.
Abstract: В роботі проведено аналіз основних методів вибору технології будівництва. Сформовано базову систему критеріїв, що впливають на прийняття рішення. Запропоновано метод вибору організаційно-технологічного варіанту виконання будівельно-монтажних робіт.
Description: Basic means of construction method selection was analyzed in this work. We formed basic set of criteria affecting the decision-making. We suggested technological-organizational alternative fulfillment method of building and assembly jobs.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7349
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хобта В.М., Кісельова О.І. (ДонНТУ).doc186,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.