Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7266
Title: Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з курсів "Комп’ютерні засоби обробки графічної, звукової та відеоінформації", "Цифрова обробка графічної, звукової та відеоінформації"
Authors: Самощенко, О.В.
Keywords: FFT
Issue Date: 6-Mar-2012
Abstract: В посібнику викладено методику проектування блоків швидкого перетворення Фур'є зі змішаною підставою. Пояснено математичне обґрунтування побудови структури блоку. Наведено приклад проектування.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7266
Appears in Collections:Навчально-методичні публікації кафедри комп'ютерної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FFT_mult.pdf484,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.