Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7263
Title: Розробка методики оцінки ефективності функціонування та розвитку підприємств автосервісу
Other Titles: Разработка методики оценки эффективности функционирования и развития предприятий автосервиса
The Elaboration of Functioning and Evolution Efficiency Evaluation Methods of Car Care Enterprises
Authors: Нікульшин, Сергій Вікторович
Мінаков, Дмитро Михайлович
Никульшин, Сергей Викторович
Минаков, Дмитрий Михайлович
Nikulshin, S.V.
Minakov, D.M.
Keywords: АВТОСЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВИРОБНИЧА СИСТЕМА
ПОСЛУГИ
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
РЕСУРСИ
ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАЛЕЖНОСТІ
АВТОСЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
УСЛУГИ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА
РЕСУРСЫ
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ
A CAR CARE ENTERPRISES
SERVICES
A TECHNICOECONOMIC EFFECT
A PRODUCTION SYSTEM
RESOURCES
ORIGINAL VALUE OF ASSETS
FUNCTIONAL DEPENDENCES
Issue Date: 30-May-2006
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Нікульшин С.В. Розробка методики оцінки ефективності функціонування та розвитку підприємств автосервісу / С.В. Нікульшин, Д.М. Мінаков // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ «ДонНТУ». – Горлівка, 2006. - № 1(2). – С. 10-14.
Abstract: У статті надано комплекс проблем, пов'язаних із процесом функціонування та розвитком вітчизняної системи автосервісу. Визначено стратегічні напрямки розвитку підприємств автосервісу та відповідні їм функціональні залежності. Розглянуто основні тенденції формування сектора малих підприємств у системі автосервісу. Проаналізовано властивості автосервісного підприємства як динамічної безперервної виробничої системи. Визначено й обґрунтовано необхідну умову забезпечення стійкого стану автосервісного підприємства. Досліджена залежність між темпами розвитку підприємства та динамікою вартості його основних виробничих фондів. Розроблено методику оцінки ефективності функціонування та розвитку малого підприємства на основі порівняльного аналізу обсягу виробництва та динаміки вартості основних виробничих фондів.
Description: Problems resulted from functioning and evolution of the domestic car care system were specified. The strategy of car care enterprises functioning and corresponding equations were defined. Main trends of the small enterprises formation within the car care system were analyzed. Qualities of a car care enterprise viewed as dynamic continuous production system were defined. The essential stability condition of the car care enterprise was formulated and motivated. The correlation between the enterprise evolution and the dynamics of its original value of assets was shown. Efficiency evaluation methods of a small enterprise functioning and evolution within the car care system were elaborated.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7263
Appears in Collections:Публікації кафедри "Автомобільний транспорт"
№1 (2006-2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Никульшин.pdf343,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.