Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7237
Title: Аналіз формування запасів підприємств машинобудівної промисловості Донецької області
Other Titles: Анализ формирования запасов предприятий машиностроительной промышленности Донецкой области
Authors: Бондарєва, Ірина Олександрівна
Селезньова, Надія Олексіївна
Keywords: фактори
показники
запаси
Issue Date: 2009
Publisher: ДонНТУ
Citation: Бондарєва І.О., Селезньова Н.О. Аналіз формування запасів підприємств машинобудівної промисловості Донецької області // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 36-1. – Донецьк, ДонНТУ, 2009. – с. 139-146
Abstract: Виконана систематизація внутрішніх та зовнішніх факторів, які обумовлюють зміну залишків запасів на підприємстві. Проведений аналіз внутрішніх факторів дозволив встановити, що рівень фінансових результатів підприємства впливає на формування залишків запасів. Доведено, що планування розмірів запасів повинно враховувати дію факторів зовнішнього середовища та можливі наслідки такого впливу для своєчасного прийняття адекватних дієвих заходів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7237
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
анализ запасов.pdf198,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.