Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7197
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗахарченко, П.І.-
dc.contributor.authorСивокобиленко, В.Ф.-
dc.contributor.authorПолковніченко, Д.В.-
dc.contributor.authorЧекавський, Г.С.-
dc.date.accessioned2012-03-06T08:54:14Z-
dc.date.available2012-03-06T08:54:14Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7197-
dc.description.abstractВступ. Перехід на обслуговування й ремонт об- ладнання по фактичному стану дозволяє значно зни- зити витрати на забезпечення працездатності підп- риємств і електростанцій. Для такого переходу не- обхідні ефективні засоби контролю стану обладнан- ня, що дозволяють виявляти усі потенційно небез- печні дефекти на стадії їх зародження. Впроваджен- ня таких засобів дозволяє не тільки контролювати реальний поточний технічний стан механізмів, але й зменшити фінансові й трудові витрати на експлуа- тацію обладнання, продовжити міжремонтний пері- од і термін служби механізмів [1].en_US
dc.subjectконтрольen_US
dc.subjectобмоткаen_US
dc.subjectасинхронный двигательen_US
dc.titleКОНТРОЛЬ СПРАВНОСТІ ОБМОТОК КОРОТКОЗАМКНЕНИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри "Електричні системи"
Публікації співробітників кафедри ЕАПУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2005.pdf414,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.