Please use this identifier to cite or link to this item: ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7050
Title: Специфіка проявів загальнофілософського закону рівноваги на рівні окремого підприємства
Authors: Хобта, Валентина Михайлівна
Кладченко, Ірина Сергіївна
Keywords: збалансованість, закон рівноваги, підприємство, система
development, equilibrium performance, General Law of equilibrium , optimality, balance
Issue Date: Dec-2011
Publisher: ХНЕУ
Citation: Вісник хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. - № 6. – Т.2 (181) – С.300-304 (затверджений як фахове видання Постановою президії ВАК України від 19.01.2006 № 2-05/1 (бюл. ВАК № 2’2006р.)
Abstract: В контексті проблем ефективного розвитку підприємства обґрунтована необхідність забезпечення збалансованості його функціонування. Досліджено дію закону рівноваги на рівні окремого підприємства. Уточнено взаємозв’язок категорій «рівновага», «збалансованість», «оптимальність». Сформульовано умови досягнення рівноваги та наслідки її порушення на підприємстві. In terms of enterprise effective development the necessity to secure its equilibrium performance is proved. General Law of equilibrium at the enterprise has been researched. The interconnection between categories of “equilibrium”, “balance”, “optimality” has been specified. The conditions of equilibrium supporting and effects of its deviations at the enterprise have been formulated.
Description: В контексті проблем ефективного розвитку підприємства обґрунтована необхідність забезпечення збалансованості його функціонування. Досліджено дію закону рівноваги на рівні окремого підприємства. Уточнено взаємозв’язок категорій «рівновага», «збалансованість», «оптимальність». Сформульовано умови досягнення рівноваги та наслідки її порушення на підприємстві. In terms of enterprise effective development the necessity to secure its equilibrium performance is proved. General Law of equilibrium at the enterprise has been researched. The interconnection between categories of “equilibrium”, “balance”, “optimality” has been specified. The conditions of equilibrium supporting and effects of its deviations at the enterprise have been formulated.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7050
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри Економіки підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття hobta_kladchenko.doc97,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.