Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6973
Title: Еволюція концепції інтелектуального капіталу: досягнення й виклики
Authors: Дяченко, Ю.В.
Keywords: інтелектуальний капітал, людський капітал, структурний капітал, клієнтський капітал, еволюція інтелектуального капіталу,
intellectual capital, human capital, structural capital, client capital, evolution of intellectual capital.
Issue Date: 2011
Publisher: КНТУ
Citation: Дяченко Ю.В, Еволюція концепції інтелектуального капіталу: досягнення й виклики // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 20, ч.2. - Кіровоград: КНТУ, 2011.
Abstract: У статті досліджена еволюція концепцій інтелектуального капіталу, визначені причини різного трактування і структури інтелектуального капіталу в науковій літературі.
Description: У статті досліджена еволюція концепцій інтелектуального капіталу, визначені причини різного трактування і структури інтелектуального капіталу в науковій літературі.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6973
Appears in Collections:Статті кафедри економічної теорії і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья.pdf138,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.