Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6848
Title: Модель процесса подготовки бакалавров и электронных учебников по направлению «Электронные устройства и системы» согласно положениям кредитно-модульной системы
Authors: Зори, А.А.
Тарасюк, В.П.
Tarasuk, V.P.
Keywords: Болонский процесс
схемотехника
мультимедийный технологии
электронный учебник
Issue Date: 27-May-2008
Publisher: Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки
Citation: Донбас-2020: наука і техніка – виробництву: Матеріали IV науково-практичної конференції. — м. Донецьк, 27–28 травня 2008 р. — Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2008. — С. 415–421.
Abstract: Проблема підвищення якості підготовки фахівців у вищих учбових закладах обусловлює необхідність постійного вдосконалення організації учбового процесу. Одним з основних розділів навчання по напряму «Електронні пристрої і системи» є група дисциплін, що об'єднана під назвою «Схемотехніка». Задачею роботи є розробка моделі процесу підготовки бакалаврів і електронного підручника по даному напряму.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6848
Appears in Collections:Матеріали конференцій і семінарів кафедри ЕТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Доклад2.pdf115,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.