Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6790
Title: Моделювання автоматизованого модуля формування плану завдання на випуск продукції, який реалізований на основі динамічного програмування
Authors: Тарасюк, В. П.
Алдохина, А. С.
Tarasuk, V.P.
Aldohina, A.S.
Keywords: Моделирование
план задания
динамическое программирование
целевая функция
Issue Date: 15-May-2006
Publisher: Донецьк
Citation: Збірка тез доповідей ii міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології»
Abstract: Моделювання формування плану замовлення на випуск продукції на основі алгоритму, який представлений вище показало значне зниження залишків готової продукції і, відповідно, підвищення рентабельності виробництва.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6790
Appears in Collections:Матеріали конференцій і семінарів кафедри ЕТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stat1.pdf111,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.