Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6642
Title: Інформаційний образ мистецького твору як результат художньо-педагогічної інтерпретації
Authors: Колоянова, О.Г.
Keywords: мистецький твір
інформаційний образ
художньо-педагогічна інтерпретація
informative approach
artistic pedagogics
emotionally-aesthetical information
Issue Date: 2009
Publisher: Донецький національний технічний університет
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 5(155) - Донецьк, ДонНТУ, 2009.
Abstract: У статті наведено приклад використання інформаційного підходу до вирішення проблем художньої педагогіки. Окреслено поняття інформаційного образу художнього твору, його роль у відтворенні емоційно-естетичної інформації. З'ясовано, що саме інформаційний образ має стати специфічним результатом художньо-педагогічної інтерпретації твору образотворчого мистецтва
Description: The example of the use of the informative approach as the solution of artistic pedagogics' problems is given in the article. The concept of the informative image of artistic work is outlined, and his role in the reflection of emotionally-aesthetical information is shown. It is ascertained, that the exactly informative image has to become the specific result of artistic-pedagogically interpretation of the fine arts works
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6642
Appears in Collections:Випуск 5(155) - 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
колоянова.pdf102,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.