Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6542
Title: СПРОЩЕНА ТЕПЛОВА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДВИГУНА
Authors: Шумяцький, В.М.
Коротков, А.В.
Keywords: Теплова чотирьохтільна схема заміщення ЭДКО2–4МУ5
Математична схема чотирьохтільної теплової моделі двигуна при роботі під навантаженням
аналіз теплового стану двигуна
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, випуск 8 (140). - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – 251 с.
Series/Report no.: Електротехніка і енергетика;випуск 8 (140)
Abstract: In paper the conditions of run asynchronous machine worked from converter of frequency is considered. Work up the reductive temperature model of engine what allow to analyze the temperature condition of engine.
Description: Відомо, вищі гармоніки напруги перетворювача частоти (ПЧ), породжують ні стільки додаткові постійні складові моменту, скільки змінні складові, обумовлені взаємодією вищих гармонік з першою гармонікою мо- менту і між собою. Найбільш значним у механізмі утворювання пульсацій є взаємодія п’ятої і сьомої гармонік струму з основною гармонікою. При номінальній частоті напруги, внаслідок підвищеної частоти пульсацій моменту і інерційності меха- нічної частини приводу, пульсації швидкості є порівняно незначними. Однак, при зниженні частоти напруги, нерівномірність обертання ротору зростає, так як ротор встигає “відпрацьовувати” пульсації моменту. Крім цього наявність додаткових втрат від вищих гармонік призводить до зниження припустимих корисних наван- тажень на валу двигуна за умов нагріву. Все це обмежує припустимі діапазони регулювання швидкості елект- роприводів і як відмічають різні автори, це зв’язано з використанням “базового” закону комутації ключів [2]. Для усунення відмічених вище недоліків необхідно використовувати удосконалені закони комутації ключів. Найбільш розповсюдженим в теперішній час є ПЧ з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ). Для цьо- го необхідно розробити модель системи електропривода, яка дасть можливість зробити порівняння різних зако- нів комутації.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6542
Appears in Collections:2008_Випуск 8(140)
Публікації співробітників кафедри ЕАПУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shumyatsky, VM, Korotkov, AV.pdf358,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.