Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6536
Title: ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ПОБУТОВИХ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАЧІВ В СУЧАСНИХ МЕРЕЖАХ TN-S ТА TN-C-S
Authors: Жарков, В.Я.
Мунтян, В.О
Кізім, І.В.
Keywords: Система TN-С-S
TN-S
Система заземлення TN-C-S у поєднанні з ПЗВ
кабелі і проводи з мідними жилами
Система заземлення TN-C-S в аварійному режимі
підвищення надійності електробезпеки побутових електроспоживачів
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, випуск 8 (140). - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – 251 с.
Abstract: In the article the principal reasons of appearance of tension on the corps of the earthed electrical equipment in an existent network are considered. The lacks of the applied system of grounding are indicated.
Description: У 2001 р. наказом Міністерства праці та соціальної політики України №272 за- тверджено Державний нормативний акт про охорону праці (ДНАОП 0.00-1.32-01) „Правила будови електро- установок. Електрообладнання спеціальних установок” (далі ПУЕ СУ) [1]. Із введенням в дію цих Правил від- міняється дія на території України 7 із 35 глав ПУЭ-86 [2]. А з 1 січня 2007 р. наказом Мінпаливенерго України введена в дію також нова редакція глави 1.7 „Заземлення і захисні заходи електробезпеки” Правил улаштування електроустановок (далі ПУЕ-2006) [3]. Подібні системи заземлення, поряд з деякими іншими, передбачені та- кож і в Росії 7-ю редакцією ПУЭ, що почали виходити з 1999 року. Названими документами [1,3] необхідно керуватися при проектуванні нових чи реконструкції діючих об’єктів електрифікації напругою до 1000 В.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6536
Appears in Collections:2008_Випуск 8(140)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zharkov, V., Muntean, V.O; Kіzіm, І.V..pdf419,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.