Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6532
Title: ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ПРИ ДІАГНОСТУВАННІ РПН ТРАНСФОРМАТОРІВ
Authors: Лежнюк, П.Д.
Рубаненко, О.Є.
Пиріжок, М.І.
Keywords: Генетичний алгоритм
Перевірка ефективності використання генетичного алгоритму в діагностуванні РПН трансформатора
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, випуск 8 (140). - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – 251 с.
Series/Report no.: Електротехніка і енергетика;випуск 8 (140)
Abstract: In the article the example of the use of genetic algorithm is considered in forming of database for the studies of neutron network which is used for optimization of microprocessor device software of diagnostics of TCUL (tap-changing-underload) of power transformers.
Description: Велику роль в забезпеченні високої якості електричної енергії відіграють сучасні системи діагностування як силових трансформаторів так і їх РПН. Це дозволяє виявляти та прогнозувати їх технічний стан та надійність трансформатора в цілому. В свою чергу це дозволить не тільки своєчасно виводити обладнання в ремонт, а й значно ефективніше керувати перетоками потужностей в системі, враховуючи та прогнозуючи технічний стан РПН силових трансформаторів в кожному вузлі окремо. Особливо актуально це питання постає в умовах непо- вноти отриманої інформації про РПН трансформатора та про його стан. Саме для розв’язання подібних задач найкраще зарекомендували себе алгоритми, які базуються на нейронних мережах та генетичних алгоритмах.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6532
Appears in Collections:2008_Випуск 8(140)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lezhnyuk, PD; Rubanenko, O.Є.; Pirіzhok, M.І..pdf409,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.