Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6531
Title: ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАСКАДІВ МАЛИХ ГЕС З ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
Authors: Лежнюк, П.Д.
Кулик, В.В
Нікіторович, О.В.
Keywords: формування оптимальних режимів роботи малих ГЕС у каскаді
умови оптимальності з урахуванням електричних та гідравлічних взаємозв’язків
практична реалізація умов оптимальності у вигляді диспетчерських графіків
критеріальний метод
керування за ієрархічним принципом
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, випуск 8 (140). - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – 251 с.
Series/Report no.: Електротехніка і енергетика;випуск 8 (140)
Abstract: In work questions of formation an optimality functioning conditions for Small Hydro Power (SHP) cascades taking into account hydraulic communications are considered, and also ways of their maintenance with use the automatic control means are offered. The block diagramme of the automated control system by the SHP cascade on the basis of local automatic systems is offered. Control laws of the last are formed with use the criteria method. The results may be used at designing of control systems by SHP, and also in the course of their operation control with necessary power efficiency.
Description: Використання нетрадиційних джерел енергії в електричних системах є тим резервом, що за пев- них умов може забезпечити суттєву економію енергоресурсів [1-2]. Виходячи з цього, в останні десятиліття у світі спостерігається стійкий інтерес до проблеми використання поновлюваних джерел енергії. Це викликано, у першу чергу, бажанням знизити негативний вплив енергетики на навколишнє середовище. В енергобалансі всіх розвинених країн світу зростає частка відновлювальних джерел електроенергії. Наприклад, в країнах Євросою- зу розглядається можливість доведення цієї частки в 2020 р. до 20%. Значна роль тут відводиться ГЕС, зокрема малим ГЕС (МГЕС). Так [3], до 2020 року планується введення біля 17000 малих ГЕС, встановленою потужніс- тю близько 14 ГВт, з забезпеченням щорічної генерації до 55 ТВт·год. При цьому найбільший гідропотенціал зосереджений в Італії (21 %), Франції (17 %), Іспанії (16 %), а також Норвегії та Швейцарії.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6531
Appears in Collections:2008_Випуск 8(140)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lezhnyuk, PD, Kulik, VV; Nіkіtorovich, OV.pdf475,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.