Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6508
Title: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИБЛИЗНИХ МЕТОДІВ ДИСКРЕТНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ НЕПЕРЕРВНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ
Authors: Толочко, О.І.
Чекавський, Г.С.
Ковальов, П.С.
Keywords: Дискретні апроксимації неперервних передавальних функцій
Дискретизації неперервного процесу методом Z-перетворення
Недоліком дискретизації методом Z-перетворень є його складність визначення дискретних ПФ
Дискретна ПФ з екстраполятором ZOH має порядок чисельника на одиницю менше, за винятком того випадку, коли в неперервній ПФ m=n
Реакція неперервної системи та її дискретних аналогів
Перехідні функції неперервної системи та її дискретних аналогів з екстраполяцією нульового та першого порядків
Реакції на стрибкоподібний та лінійний впливи неперервної системи з ПФ та її дискретних аналогів, визначених методом Ейлера модифікованим методом Ейлера та методом Тастіна
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, випуск 8 (140). - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – 251 с.
Series/Report no.: Електротехніка і енергетика;випуск 8 (140)
Abstract: In the article the comparison of substitutional methods of discretization and methods of zeros-poles accordance has been carried out. The accuracy of discrete approximation, which reaches by the use each of methods, has been analyzed, and typical features of the methods have been shown.
Description: Реалізація складних алгоритмів керування електромеханічними об‘єктами можлива тільки при використанні засобів цифрової обчислювальної техніки, що приводить до дискретизації процесів. Синтез дискретних пристроїв керування неперервними системами виконують одним з наступних шляхів: • на основі неперервного об‘єкта регулювання синтезують неперервні пристрої керування, а потім перетворюють їх у дискретну форму (метод неперервних моделей); • будують дискретні моделі об‘єкта регулювання і на їх основі синтезують дискретні пристрої керування.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6508
Appears in Collections:2008_Випуск 8(140)
Публікації співробітників кафедри ЕАПУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tolochko, OI; Chekavsky, GS, Kovalev, PS.pdf679,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.