Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6506
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКоновал, В.С.-
dc.contributor.authorСкрипник, О.І.-
dc.date.accessioned2012-03-02T18:28:46Z-
dc.date.available2012-03-02T18:28:46Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationНаукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, випуск 8 (140). - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – 251 с.en_US
dc.identifier.urihttp://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6506-
dc.descriptionЯк показав досвід експлуатації комплексу ДАКАР [2, 3] та ДАКАР-2002 така методика аналізу статичної стійкості має ряд істотних недоліків. Ця методика призначалась в основному для аналізу статичної стійкості у випадку наявності в розрахунковій моделі енергосистеми балансувального вузла. У випадку відсутності останнього методика визначення декрементів згасання ковзань непридатна через неврахування можливого зміщення умовно-синхронної осі (УСО). Непридатним виявилось також визначення декрементів згасання вихідних сигналів АРЗ у випадку наявності регуляторів збудження пропорційної дії.en_US
dc.description.abstractThe improved method of analysis of static stability of the modes of power systems is offered by a complex DAKAR.en_US
dc.publisherДонНТУen_US
dc.relation.ispartofseriesЕлектротехніка і енергетика;випуск 8 (140)-
dc.subjectМетодика аналізу статичної стійкості режимів роботи електроенергетичних систем динамічним методомen_US
dc.subjectаналіз характеру електромеханічних перехідних процесівen_US
dc.subjectДАКАР-2002en_US
dc.subjectДАКАРen_US
dc.subjectУдосконалена методика аналізу статичної стійкості динамічним методомen_US
dc.subjectПриклад аналізу коливної статичної стійкості удосконаленим динамічним методомen_US
dc.subjectВизначення та аналіз декрементів згасання ковзань генераторівen_US
dc.titleУДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ДИНАМІЧНИМ МЕТОДОМen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:2008_Випуск 8(140)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konoval, VS, Skrypnyk, OI.pdf451,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.