Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6495
Title: МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКСТРЕМУМІВ КВАДРАТИЧНИХ ІНЕРЦІЙНИХ І КУМУЛЯТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ЗАДАЧАХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ
Authors: Дмитрієва, О. М.
Купирьова, В.І.
Keywords: Оцінювання електромагнітної сумісності
стаціонарні випадкові процеси з нормальним розподілом ординат
Вибір закону розподілу КІП залежить від обсягу початкової інформації
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, випуск 8 (140). - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – 251 с.
Series/Report no.: Електротехніка і енергетика;випуск 8 (140)
Abstract: The problem of definition of laws of distribution of processes on an exit of dynamic model of EMC is considered. Depending on volume of the initial information it is recommended to use Johnson's laws, Pirson’s laws or beta- and gamma-distributions. Results provide reliability of an estimation EMC.
Description: Оцінювання електромагнітної сумісності (ЕМС) здійснюється в два етапи: спочатку визначається реакція у(t) об’єкта на заваду, а потім – показники ЕМС [1]. На першому етапі труднощів не виникає, бо реакція й завада зв’язані між собою лінійним диференціальним рівнянням. На другому ж етапі задача є нелінійною, оскільки для врахування потужності реакції потрібно підносити реакцію до квадрату.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6495
Appears in Collections:2008_Випуск 8(140)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dmitrіeva, OM.; Kupirova, V.І..pdf472,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.