Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6485
Title: ПРИНЦИП ЗВОРОТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ, ЩО НЕ СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ, В ПРОТИАВАРІЙНІЙ АВТОМАТИЦІ ПЕРЕТИНІВ ЕНЕРГОСИСТЕМ
Authors: Павловський, В.В.
Keywords: МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ, ЩО НЕ СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ, В ПРОТИАВАРІЙНІЙ АВТОМАТИЦІ ПЕРЕТИНІВ ЕНЕРГОСИСТЕМ
запобігання порушення стійкості режимів роботи електроенергетичних систем
управління широко використовується протиаварійна автоматика
шунтуюча мережа погіршує режим через те, що ефективність САВН зменшується
Максимально-допустимий перетік в післяаварійному режимі визначається за відомою схемою
Схема імітаційного моделювання
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, випуск 8 (140). - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – 251 с.
Series/Report no.: Електротехніка і енергетика;випуск 8 (140)
Abstract: The impact of the “weak” unsupervised interconnections 110-154kV to the power system states has been analyzed. The new method which allows taking these interconnections into account in stability protection system of the power systems has been proposed. The method is based on the formulated principle of the back simulation of the emergencies. The method allows increasing the system performance of the transmission corridors with “weak” unsupervised interconnections for deficient power systems.
Description: Для автоматичного запобігання порушення стійкості режимів роботи електроенергетичних систем (ЕЕС) та автоматичного ведення режимів в межах допустимих системних обмежень [1] в практиці управління широко використовується протиаварійна автоматика (ПА). В той час, як основні лінії (220-500кВ) перетинів «енерго- об’єднання - дефіцитна ЕЕС» [2] обладнані засобами телевимірювань та контролюються засобами ПА, в бага- тьох ЕЕС існують зв’язки, що не є спостережуваними на рівні диспетчерського центру. До таких зв’язків, за- звичай входять лінії меншого класу напруги (наприклад, мережа 110-154 кВ), що не обладнані засобами теле- інформації (ТІ). В нормальних режимах вплив цих зв’язків незначний. Через те, що по ним передається віднос- но невелика потужність при моделюванні усталених режимів їх наявністю нехтують. Але в обважнених та осо- бливо в аварійних режимах спостерігається перерозподіл потоків потужності між основними лініями перетину та малопотужними лінями (110-154кВ). В цих режимах «шунтуюча» мережа передає значно більші потужності в дефіцитну ЕЕС, ніж в нормальних. Через те, що ця мережа не є спостережуваною, часто при розробці алгори- тмів протиаварійного управління її наявністю нехтують [3]. Це призводить до штучного обмеження пропускної здатності перетину. В той же час, пропускна здатність перетинів є дуже важливим фактором, особливо в ринко- вих умовах сучасної енергетики [4]. Тому, актуальною проблемою сьогодні є вдосконалення принципів та алго- ритмів ПА з метою розширення меж допустимих режимів перетинів та підвищення максимально-допустимих перетоків. Її вирішення можливо, зокрема, за рахунок врахування в структурі ПА наявності зв’язків, що не спо- стерігаються.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6485
Appears in Collections:2008_Випуск 8(140)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlovsky, VV.pdf468,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.