Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6483
Title: МЕТОДИКА СИНТЕЗУ ЗАСОБАМИ FUZZY-АПРОКСИМАЦІЇ ІНВЕРСНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОВИБУХОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХНЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Authors: Козирєв, С.С.
Keywords: МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОВИБУХОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХНЕВИЗНАЧЕНОСТІ
електровибухового перетворення енергії як об’єкта керування
синтезу інверсної моделі електровибухового перетворення енергії
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, випуск 8 (140). - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – 251 с.
Series/Report no.: Електротехніка і енергетика;випуск 8 (140)
Abstract: The paper deals with method of inverse fuzzy model design for discharge-pulse technologies. The inverse fuzzy model of control of discharge energy conversion was developed. The model is based on experimental data with fuzzy approximation. The fuzzy inverse model provides adaptability of control system under variable technological parameters and external conditions. The results may be used for development of control systems for discharge-pulse technologies.
Description: Результати теоретичного і експериментального дослідження електровибухового перетворення енергії як об’єкта керування показали, що об’єкт відноситься до дискретно-неперервних багатовимірних стоха- стичних нестаціонарних систем [1]. Оператор відповідності між координатами вхідного і вихідного векторів об’єкта та статистичні характеристики інформаційних координат залежать від положення в просторі станів, тому для реалізації основної переваги електровибухового перетворення енергії, що полягає в керованостіпроце- су, необхідно синтезувати адаптивне керування, яке забезпечує оптимальні режими в умовах нестаціонарності параметрів середовища та невизначеності зовнішніх збурень, що потребує побудови інверсної моделі.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6483
Appears in Collections:2008_Випуск 8(140)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozyrev, SS.pdf458,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.