Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6460
Title: Вимірювання в енергетиці
Other Titles: Measuring is in energy
Authors: Ілющенко, Володимир Іванович
Iliyschenko, Vladimir Ivanovich
Туяхов, Анатолій Іванович
Tuiahov, Anatoliy Ivanovich
Саф'янц, Сергій Матвійович
Safiants, Sergey Matveevich
Keywords: вимірювання
measuring
енергетика
energy
температура
temperature
тиск
pressure
витрата газу
gas expense
витратомір
flowmeter
рівнемір
level of measures
газоаналізатор
gas analyzer
методи вимірювань
methods of measuring
Issue Date: 22-Oct-2007
Publisher: Донецьк: Норд-Прес
Citation: Измерения в энергетике
Series/Report no.: УДК 383.14:621.1.016.4 И 457;2007, 340 стр.
Abstract: У навчальному посібнику представлені основні методи і способи виміру для автоматичного контролю технологічних параметрів в теплоенергетичних апаратах. Приведені методики виміру температури, тиску, витрати і інших величин. освітлені питання виміру рідких середовищ, контроль складу газів і якості води, пари і рідин. Включені також методи виміру основних електричних величин. Розглянуті погрішності вимірів теплотехнічних параметрів і методи їх зниження. Приведені сучасні і перспективні методи і способи виміру теплотехнічних параметрів і використання їх для конкретних виробничих умов. Представлені приклади складання функціональних схем контролю, сигналізації і регулювання теплоенергетичними установками. Дається необхідний мінімум довідкових матеріалів.
Description: Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей "Промислова теплотехніка", " Теплоенергетика" і "Теплові електричні станції", а також може бути корисна для інженерів-теплоенергетиків.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6460
ISBN: 978-966-380-197-1
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри Промислова теплоенергетика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metrologia.pdfНавчальний посібник рекомендований МОиНУ на підставі рішення комісії з енергетики і енергомашинобудування МОН України, протокол №1 від 29.09.2007.2,78 MBAdobe PDFView/Open
Обложка.pdf960,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.