Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6414
Title: АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ РОБОЧОЇ РІДИНИ В ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИХ УСТАНОВКАХ
Authors: Діордійчук, В.В.
Вінниченко, Д.В.
Keywords: Ефективність електрогідроімпульсного процесу перетворення енергії
Точність оцінки стану системи за максимальною амплітудою розрядного струму
схемотехнічне рішення автоматизованної системи вимірювання питомого опору робочої рідини в електророзрядних установках
пристрой автоматизованого контролю для роботи в умовах значних електродинамічних навантажень
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, випуск 8 (140). - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – 251 с.
Series/Report no.: Електротехніка і енергетика;випуск 8 (140)
Abstract: Established the relation of control accuracy by electric pulse transformation of energy from specific resistance of working liquid. On the basis of that designed the device of an automatic control of specific resistance of a liquid with a capability of integration in a system of automatic control of the electrodischarge installations.
Description: Ефективність електрогідроімпульсного процесу перетворення енергії в установках з іскровим розрядом залежить від багатьох вхідних факторів (напруга на батареї конденсаторів, параметри розрядного контуру, ве- личина розрядного проміжку, питомий електричний опір рідини), які є координатами багатомірного вектора входу [1]. Раніше питомий електричний опір рідини розглядався як параметр, що повільно змінюється, і в ма- тематичну модель автоматичного керування режимом розряду входив як коефіцієнт, заданий початковими умо- вами. Це знижує ефективність системи керування у процесі обробки залежно від тривалості процесу обробки. Тому виникла задача автоматичного контролю питомого опору робочої рідини і розробки відповідного при- строю для інтеграції його в інформаційну систему автоматичного керування режимом електрогідроімпульсного процесу перетворення енергії в установках з іскровим розрядом.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6414
Appears in Collections:2008_Випуск 8(140)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diordiychuk, VV; Vinnichenko, DV.pdf493,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.