Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6362
Title: Трансформація курікулуму педагогічної освіти в умовах Болонського пролцесу: досвід європейських країн
Authors: Авшенюк, Н.М.
Keywords: ЄС
курікулум педагогічної освіти
педагогічна освіта
Teacher Education curriculum
EU
pedagogical education
Issue Date: 2009
Publisher: Донецький національний технічний університет
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 5(155) - Донецьк, ДонНТУ, 2009.
Abstract: Стаття присвячена актуальній проблемі реформування курікулуму педагогічної освіти, яке відбувається в країнаї ЄС в умовах розвитку єдиного простору педагогічної освіти. У статті проаналізовано європейські підходи до визначення поняття "курікулум педагогічної освіти", охарактеризовано пріоритетні напрями удосконалення змісту професійної підготовки вчителів в європейських країнах
Description: The article is devoted to the actual problem of Teacher Education curricular reforms in EU countries in terms of development of the common European area of pedagogical education and sciences. In it the European approaches to the defining of "Teacher Education curriculum" term are analyzed and the priority directions of modernization of teacher education curriculum arb characterized
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6362
Appears in Collections:Випуск 5(155) - 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
авшенюк.pdf103,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.