Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/629
Title: Тезисы докладов международной научно-практической конференции. ДонНТУ каф. УПР Донецк 2010 г.
Authors: Мартякова Елена Владимировна
Keywords: Сучасні проблеми управління виробництвом
тези доповідей V Міжнар. н.-пр. конф., м. Донецьк, ДонНТУ, 14–15 жовтня 2010 р
Issue Date: 25-Nov-2010
Publisher: ДонНТУ
Abstract: Приведені результати наукових досліджень, генерація нових ідей і практичних поглядів на сучасні проблеми управління в різних сферах діяльності, що були представлені на V Міжнародній науково-практичній конференції, організованій кафедрою "Управління виробництвом" ім. Ю.В. Бондаренко Донецького національного технічного університету. Збірник призначений для студентів вузів економічних спеціальностей, фахівців в області менеджменту, підприємців, керівників підприємств із метою поглиблення фахових знань, удосконалення управлінських навичок.
Description: Приведены результаты научных исследований, генерация новых идей и практических взглядов на современные проблемы управления в различных сферах деятельности, которые были представлены на V Международной научно-практической конференции, организованной кафедрой "Управление производством" им. Ю.В. Бондаренко Донецкого национального технического университета. Сборник предназначен для студентов вузов экономических специальностей, специалистов в области менеджмента, предпринимателей, руководителей предприятий с целью углубления знаний по специальности, усовершенствования управленческих навыков.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/629
Appears in Collections:Конференції кафедри управління виробництвом
Мартякова О.В.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.