Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6203
Title: РЕЗИСТИВНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6–10 кВ
Authors: Сивокобыленко, В.Ф.
Дергилев, М.П.
Левшов, А.В.
Keywords: распределительные сети
нейтраль
заземление
перенапряжение
Issue Date: 2006
Publisher: ДонНТУ
Citation: Донбас-2020: наука і техніка – виробництву: Матеріали III науково-практичної конференції. м. Донецьк, 30-31 травня 2006 р. - Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2006.- 701 с.
Abstract: Визначені причини пошкодження електрообладнання роз- подільчих мереж 6-10 кВ. На основі математичного мо- делювання досліджені граничні значення дугових перенап- руг у різних по параметрах і режимах заземлення нейтра- лів мереж. Запропоновані умови вибору заземлюючих ре- зисторів, у тому числі при замиканні статорної обмотки електродвигуна на корпус. Розроблені схемні рішення по підвищенню надійності роботи розподільчих мереж у сформованих умовах.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6203
Appears in Collections:Матеріали ІІІ науково-практичної конференції 2006 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301_Siwokobylenko.PDF981,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.