Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6174
Title: ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ СТОЛОВ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОМА, СОДЕРЖАЩЕГО ДРАГОЦЕННЫЕ И ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Authors: Козловский, К.П.
Пластовец, А.В.
Keywords: концентрационные столы
лом
драгоценные металлы
соединители
Issue Date: 2006
Publisher: ДонНТУ
Citation: Донбас-2020: наука і техніка – виробництву: Матеріали III науково-практичної конференції. м. Донецьк, 30-31 травня 2006 р. - Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2006.- 701 с.
Abstract: Подані результати порівняльних експериментів зі збага- чення лома, який містить дорогоцінні метали, двох кон- центраційних столів – конструкції ДНТУ та нової конс- трукції інституту ДонНДПІКМ. Питома продуктивність нового столу збільшилась у 2-4 рази, завдяки зміні співвідношення сторін дек і зони завантаження.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6174
Appears in Collections:Матеріали ІІІ науково-практичної конференції 2006 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
222_Kozlowski.PDF656,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.