Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6169
Title: ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ СИТ ЦЕНТРИФУГ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Authors: Черкашин, В.И.
Красников, А.В.
Keywords: горно-обогатительные фабрики
промышленные центрифуги
сито
гальваническое хромирование
Issue Date: 2006
Publisher: ДонНТУ
Citation: Донбас-2020: наука і техніка – виробництву: Матеріали III науково-практичної конференції. м. Донецьк, 30-31 травня 2006 р. - Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2006.- 701 с.
Abstract: Наведено відомості щодо робіт, які ТОВ «Техносоюз» проводить з метою підвищення якості обладнання гірни- чо-збагачувальних фабрик, яке виготовляється на підпри- ємстві. Впроваджені ефективні схеми прокатки ти калі- бровки колосників сит з нержавіючих сталей. Надані ре- зультати досліджень по підвищенню зносостійкості ко- лосників різними методами ХТО та нанесення покрить.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6169
Appears in Collections:Матеріали ІІІ науково-практичної конференції 2006 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220_Czerkaszyn.PDF819,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.