Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6114
Title: МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛИВОК, ПОЛУЧАЕМЫХ ЛИТЬЕМ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КОКИЛЬ С ГРАФИТОВЫМ СТЕРЖНЕМ
Authors: Гридин, С.В.
Сафьянс, С.М.
Keywords: тепломассоперенос
Компьютерное моделирование
сплав Fe-C
вязкость сплава
Issue Date: 2006
Publisher: ДонНТУ
Citation: Донбас-2020: наука і техніка – виробництву: Матеріали III науково-практичної конференції. м. Донецьк, 30-31 травня 2006 р. - Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2006.- 701 с.
Abstract: Комп'ютерне моделювання здійснюється на основі мате- матичної моделі процесу тепломасопереносу в бінарному сплаві Fe-C у ливниковій системі. Модель враховує ефектив- ну теплопровідність, теплоємність та густину матеріалу. Виконано дослідження динаміки нагрівання форми і час на- грівання системи до заданої температури та її подальшого охолодження.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6114
Appears in Collections:Матеріали ІІІ науково-практичної конференції 2006 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210_Gridin.PDF1,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.