Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6078
Title: Золовідвали електростанцій як джерело забруднення довкілля
Other Titles: Золоотвалы электростанций как источник загрязнения окружающей среды
Ash Dumps of the Power-Stations as a Source of Environmental Contamination
Authors: Кутовий, Віталій Олександрович
Коновальчик, Максим Володимирович
Канюк, Надія Павлівна
Кутовой, Виталий Александрович
Коновальчик, Максим Владимирович
Канюк, Надежда Павловна
Kutovoy, V.A.
Konovalchik, M.V.
Kanuk, N.P.
Keywords: ЗОЛОВІДВАЛИ
ВИКИДИ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
РАДІОНУКЛІДИ
ЗОЛООТВАЛЫ
ВЫБРОСЫ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
РАДИОНУКЛИДЫ
ASH DUMPS
EMISSIONS
POWER-STATIONS
RADIONUCLIDES
Issue Date: 30-May-2006
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Кутовий В.О. Золовідвали електростанцій як джерело забруднення довкілля / В.О. Кутовий, М.В. Коновальчик, Н.П. Канюк // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ «ДонНТУ». – Горлівка, 2006. - № 1(2). – С. 90-94.
Abstract: Проаналізовано джерела забруднення навколишнього середовища, що утворюються в процесі роботи теплових електростанцій. Cхарактеризована ситуація, що склалася в регіоні з накопиченням великої кількості золовідвалів. Запропоновано шляхи покращення екологічної ситуації.
Description: The sources of the environmental contamination at the electric power stations are analysed. Situation formed in the region with a big amount of ash dumps accumulation is considered. The ways of the ecological situation improvement are offered.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6078
Appears in Collections:Публікації кафедри "Екологія і безпека життєдіяльності"
№1 (2006-2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кутовой.pdf344,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.