Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6017
Title: Паралельні однокрокові методи чисельного розв’язання задачі Коші
Authors: Фельдман, Лев Петрович
Назарова, Ірина Акопівна
Keywords: Задача Коши, одношаговые методы, параллельные вычисления, динамические характеристики, ускорение, эффективность, масштабируемость
Issue Date: 28-Jan-2011
Publisher: Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ
Citation: Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ, 2011. – 185 с.: іл
Abstract: Монографія присвячена паралельним однокроковим методам чисельного розв’язання задачі Коші для систем звичайних диференційних рівнянь. У ній представлео паралельні методи на базі явних, неявних чисельних схем типа Рунге-Кутти та багатоточкових або блокових чисельних схем із вбудованими засобами оцінки локальної апостеріорної похибки: дублювання шагу, технологія локальної екстраполяція Річардсона та вкладені пари. Отримані обчислювальні схеми відображення розроблених методів на паралельні системи різних архітектур та топологій. Для студентів, що отримують освіту в галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка», напрямів підготовки 050101 «Комп’ютерні науки», 050102 «Комп’ютерна інженерія», 050103 «Програмна інженерія». Монографію може бути рекомендовано студентам і аспірантам усіх спеціальностей, які вивчають сучасні інформаційні технології в межах дисциплін «Чисельні методи в інформатиці», «Високопродуктивні обчислення».
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6017
ISSN: ISBN 978-966-377-10-9
Appears in Collections:Монографії кафедри ПМІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОНОГРАФИЯ-Фельдман_Назарова.pdf2,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.