Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5766
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, контрольні завдання, лабораторні роботи і практичні заняття (для студентів спеціальності 7.050301 заочної форми навчання)з дисципліни "Процеси підземних гірничих робіт"
Authors: Носач,Олександр Костянтинович
Рязанцев, Микола Олександрович
Кодунов,Борис Олексійович
Сахно, Іван Георгійович
Issue Date: 2011
Publisher: ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, контрольні завдання, лабораторні роботи і практичні заняття (для студентів спеціальності 7.050301 заочної форми навчання)з дисципліни "Процеси підземних гірничих робіт"/ Укл. О.К. Носач, М.О. Рязанцев, Б.О. Кодунов, І.Г. Сахно – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2011.- 97c.
Abstract: Наведені програма і методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Процеси підземних гірничих робіт”, виконання контрольної роботи, лабораторних робіт і практичних занять, що виконуються студентами заочної форми навчання під час настановчих сесій.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5766
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри розробки пластових родовищ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мет вказ ППГР СРС.pdf1,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.