Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5156
Title: Методичні вказівки щодо виконання та оформлення кваліфі- каційної роботи для студентів, які навчаються за програмою спеціа- ліст (магістр) по спеціальності «Металургія кольорових металів»
Authors: Маняк, Микола Олександрович
Корицький, Генадій Григорович
Бредихін, Віктор Миколайович
Байков, Євген Вікторович
Орлов, Ігор Олексійович
Гольцова, Марія Вікторівна
Keywords: Дипломний проект
кваліфікаційна робота
технічне завдання
пояснювальна записка
Issue Date: 2008
Abstract: Кваліфікаційна робота – це перша самостійна інженерна або наукова праця студента, котру виконують згідно з нормами та ви- могами, яким мають відповідати науково-дослідні та проектно- конструкторські роботи. У методичних вказівках надані ціль квалі- фікаційною роботи і вимоги щодо її виконання студентами, які нав- чаються за спеціальністю «Металургія кольорових металів». Крім того наведені вимоги до її складу, призначенню окремих елементів та її оформленню.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5156
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри кольорової металургії та конструкційних матеріалів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom(MKM).pdfМетодические указания3,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.